Saturday, 5 May 2012

Breakup SMS in Marathi, Sad Marathi SMS


Breakup SMS, Sad Marathi SMS


खूप प्रेम करतो तुझ्यावर नाही विसरणार तुला
 तुझ्यासाठीच जगणार प्रत्येक दिवसं तुझ्यासाठीच मरणार
 माझा प्रत्येक श्वास हा फ़क्त तुझेच नाव घेत असणार 
मरण आले तरी ओठांवर फ़्क्त तुझेच नाव असणार.

--------------------------------------------


I never can love another

As long as life may stand.

No maid the wide world over

Shall hold this heart or hand

----------------------------------------------------प्रेमसुद्धा जीवनासारखं असतं
 प्रत्येक वळण सोप नसतं 
प्रत्येक वळणावर आनंदही नसतो 
पण जगणं आपलं सोडायचं नसतं

----------------------------------------------

आठवण तुझी येताच उर कसा भरुन येतो 
कितीही आवरायचं म्हटलं तरी अश्रूंचा पूर भरुन येतो.

--------------------------------------------


leaf wallpaper

---------------------------------------------------------

माझ्या हातात हात घेऊन शिकवलंस मला जगायचं कसं ?
 पण दुस-याच हात हातात घेण्यापूर्वी विसरलीस शिकवायला मरायचं कसं ?

---------------------------------------------------------

खरं सांगू मला तुला दुखवायचं नव्हतं मी तुझ्यावर प्रेम करतो एवढंच फ़क्त सांगायचं होतं 
जिच्यावर जीवापाड प्रेम केलं तिच आज परक्यासारखी वागते 
पण तरी ही मी ही सहन करतो कारण 
स्वप्नात ती माझ्याशी प्रेमाने वागते.

----------------------------------------------------------

breakup sms


पाऊस आधी तुझ्या गावात येऊन 
मग माझ्या गावात येणार होता
 पण का कोणास ठाऊक तो
 मध्येच फ़ाट्यावर वळला होता.

---------------------------------------------------

प्रेम केलंस माझ्याशी संसार केलास दुस-याशी
 का आलीस माझ्या ह्रदयाशी आयुष्याभर प्रेम केले असते ना तुझ्याशी.

------------------------------------------------------