Saturday, 5 May 2012

marathi quotes,marathi quotes sms


Marathi quotesआयुष्यात  कधीही कोणासमोर आपल्या कृत्याबाबत  स्पष्टीकरण देऊ  न का कारण  
ज्याना तुम्ही आवडता त्यांना त्याची गरज  न सते आणि 
ज्यांना तुम्ही आवडत  नाही ते तुमच्या स्पष्टीकरनावर कधीही विश्वास ठेवायला तयार होत नाहीत .

----------------------------------------------------------------------------


।। चालणारे दोन पाय  किती विसंगत,एक  मागे असते, एक  पुढे असते , 
पुढच्याला अभिमान नसतो , मागच्याचा   अपमान नसतो, 
कारण  त्यांना माहित असत, क्षनात  हे  बदलणार असत,
याचच नाव जीवन  असत  ।।


----------------------------------------------------------------------------For success, attitude is equally as important as ability. 


----------------------------------------------------------------------------


जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची  गरज  नसते ,
आनंद दाखवायला हसण्याची गरज  नसते ,
न बोलता सारे समजते ,
ती मैत्री


----------------------------------------------------------------------------


It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome. 


----------------------------------------------------------------------------
beautiful scene----------------------------------------------------------------------------

आपल्या सावलीपासून  आपणच  काहीतरी शिकावं,
 कधी लहान तर कधी मोठे होऊन जगावं ,
 शेवटी काय  घेऊन जाणार आहोत ? 
म्हणूनच  मैत्रीच  हे सुंदर रोपट प्रेमाने  जपावं


----------------------------------------------------------------------------


To be a great champion you must believe you are the best. If you are not, pretend you are. 


----------------------------------------------------------------------------


♥♥मुलीच्या हातात मेहंदी फार सुंदर दिसते...♥♥


 . . आणि मुलांच्या हातात....? . .. ... ....


 ~••••

♥♥मेहंदी वाल्या मुलीँचे हात फार सुंदर दिसतात..!♥♥----------------------------------------------------------------------------

Mazya ayushyat anek adchani alya hotya.
Pan tya othavar kadhi alyach nahit.
Oth nehmi hasat rahile. 
- charli chaplin

----------------------------------------------------------------------------

 जीवनाचा अर्थ विचारायचा असेल तर
तो आकाशाला आणि समुद्राला विचारा.

----------------------------------------------------------------------------

बचत म्हणजे काय
आणि ती कशी करावी हे मधमाश्यांकडून
शिकावं.

----------------------------------------------------------------------------


 गुलाबाला काटे असतात असे म्हणून रडत
बसण्यापेक्षा काट्यांना गुलाब असतो असे
म्हणत हसणे उतम !

----------------------------------------------------------------------------


 वेदनेतूनच महाकाव्य निर्माण होते.

----------------------------------------------------------------------------

 भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद
देतो; भविष्यकाळ
आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो पण
आयुष्याचा आनंद फ़क्त
वर्तमानकाळच देतो.

----------------------------------------------------------------------------

 मृत्यूला सांगाव, ये ! कुठल्याही रुपाने
ये.. पण
जगण्यासारखं काहीतरी जोपर्यंत
माझ्याकडे आहे तोपर्यंत
तुला या दाराबाहेर थांबावं लागेल.

----------------------------------------------------------------------------

 मोती बनून शिंपल्यात
राहण्यापेक्षा दवबिंदू होऊन
चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.

----------------------------------------------------------------------------

 ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात तो कधीही एकटा नसतो.

----------------------------------------------------------------------------

 जखम करणारा विसरतो पण जखम ज्याला झाली तो विसरत
नाही.

----------------------------------------------------------------------------

 आपण पक्षाप्रमाणे आकाशात
उडायला शिकलो,
माशाप्रमाणे समुद्रात
पोहायला शिकलो पण जमिनीवर
माणसासारखे वागायला शिकलो का ??
याचा कोठे तरी विचार करा ...
----------------------------------------------------------------------------