Sunday, 6 May 2012

चारोळ्या | Charolya | Marathi Charolya | Charoli


चारोळ्या

marathi charolya

  

देवा एकाच मागणी

तिची पापणी भरू दे

माझ्या नावाचा एक तरी थेंब

तिच्या नयनी तरु दे..

-------------------------------------------------------

lal pivli kombadi

tiche tiche karde karde paibarech divas jale tumcha sms yet nay

tumhala bird flue zale ki kay ?


-------------------------------------------------------

marathi charolya

रात अशी ही तंद्रित

पापणिहि बघ लवते आहे

ह्रुदयाचे ठोके हळुवार सांगे

कुणीतरी माझ्यासाठी जागत आहे


-------------------------------------------------------

तुझी आठवण येते तेव्हा

तु दिलेली प्रेमपत्रे वाचत बसतो

तु येणार नाहीस माहित असतं

डोळे पुसुन मग स्वतःवरच हसतो..

--------------------------------------------------------------------

marathi charolya

एकही क्षण नाही जेव्हा

तिची आठवण येत नसेल,

असा एकतरी क्षण असेल

जेव्हा ती मला आठवत असेल

-------------------------------------------------------------

marathi charolyaतू समोर असतेस

तेंव्हा बोलू देत नाहीस |

तू समोर नसतेस

तेंव्हा झोपू देत नाहीस ||

-------------------------------------------------------------

तो ढग बघ कसा

बरसण्यासाठी आतुरलाय

तुझ्या चिंब गालावरुन ओघळला

म्हणुन थेंबसुद्धा आनंदलाय

--------------------------------------------------------

माझ्या शब्दांना अजुन तरी

काहीच अर्थ नाही.

जोपर्यंत त्या गीताला

तुझ्या ओठांचा स्पर्श नाही.

-----------------------------------------------------------

marathi charolya


येणारा दिवस कधीच

तुझ्या आठवणीशिवाय जात नाही

दिवस जरी गेला तरी

तुझी आठवण जात नाही.

----------------------------------------------------------

आज सारे विसरली तू

नावही येई ओठांवर.....

कसे मानू तू कधी

खरे प्रेम करशील कुणावर......

-----------------------------------------------------------------

तेव्हा सागर किनारी साक्षीने

तू घेतल्यास किती शपथा.....

किती मारल्यास मिठया तू

तो चंद्र ढगात लपता........

----------------------------------------------------------------

नजरेत जरी अश्रू असले

तरी ओठावर हास्य असाव

ओठावरच्या हास्यामागे

नजरेतल्या अश्रूना लपवाव.

---------------------------------------------------------------------

marathi charolya


कसे करू माफ़ तुला

जे घाव तू मला दिले......

घेऊन माझी फूले

तू काटेच मला दिले......

----------------------------------------------------------------

डोळे पुसण्यास माझे

पाऊस धावूनी आला,

थेंब कोणता तुझा नि माझा

हेच कळेना म्हणाला.

--------------------------------------------------------------------nature sketch


-------------------------------------------------------------------------------------------


marathi charolya


आज पुन्हा तुझी आठवण आली

आणि मी उगीच हसु लागलो

खोटं खोटं हसताना...

कळलेच नाही, कधी रडु लागलो...

----------------------------------------------------------------

तुझ्या नि माझ्या वाटा,

एकमेकींशी नेहमीच समांतर

एकत्रच चालतात खर तर,

पण मिटत नाही अंतर

-------------------------------------------------------------------------

मनातला प्रत्येक क्षण

ओठांवरती येईल का?

ओठांवरील प्रत्येक शब्द

मनातच राहील का?

-----------------------------------------------------------------------

premwiwahacya ahdi mi wiruddha aahe
karan gunaparyant thik aahe
dosh sample ki te ek n sampanar yuddha ahe

-----------------------------------------------------------------------

marathi charolya


माझ्या सुंदर भोळ्या  मनाचा सगळ्यानाच  पडला विसर

असुशोभित शरीरावरच सगळ्यांची नजर

माझ्या मनातल्या विचारांना तिच्यासमोर कधी दिला नाही दुजोरा

बरे झाले या  विचारांना  कवितेने तरी दिला सहारा

-----------------------------------------------------------------------


मी जेव्हा जेव्हा खाली पडलो मित्रा

मी उभा राहून पुन्हा जोरात दौडलो मित्रा

कारण

माझ्या मागे लागला होता एक पिसाळेला कुत्रा.


-----------------------------------------------------------------------


fishponds in marathi


hindi fishponds