Sunday, 6 May 2012

Marathi Romantic SMS,Emotional Marathi SMS

Marathi romantic smsनाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे
जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे
माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात
मला शेवटाचा एकदा मिठीत सामावुन घे.

-------------------------------------------------


What is d most embarrasing moment 4 a gal?
Wen she is showin her friends pics 2 her mom n as her bf's pic cums,her mom says,
"हा छपरी कोण आहे ?":-D

-------------------------------------------------


nashib aani hruday ya madhe fakt evdhach farak aahe.

jo hrudyat asto to nashibat nasto.

aani jo nashibat asto to hrudyat nasto

-------------------------------------------------

कमळ पत्रावरील पाण्याला कधी थांब म्हणायचं नसतं 
निसटणा-या क्षणांना कधी जवळ करायचं नसतं 
माणसाच आयुष्य हे असच असतं बरच काहि हरवलं 
तरी त्यापेक्षाही जास्त उरलेल असतं.

-------------------------------------------------

Panyacha ek themb chikhlat padla tr to sampto, 
hatavr padla tr chamakto,
ani shimplyat pdla tr moti hoto.
Themb toch asto,farak fakt sobticha asto.....

-------------------------------------------------

emotional marathi sms 


प्रेमसुद्धा जीवनासारखं असतं

 प्रत्येक वळण सोप नसतं 

प्रत्येक वळणावर आनंदही नसतो 

पण जगणं आपलं सोडायचं नसतं-------------------------------------------------खरं सांगू मला तुला दुखवायचं नव्हतं मी तुझ्यावर प्रेम करतो एवढंच फ़क्त सांगायचं होतं 
जिच्यावर जीवापाड प्रेम केलं तिच आज परक्यासारखी वागते 
पण तरी ही मी ही सहन करतो कारण 
स्वप्नात ती माझ्याशी प्रेमाने वागते.

-------------------------------------------------

romantic marathi sms


पाऊस आधी तुझ्या गावात येऊन 
मग माझ्या गावात येणार होता
 पण का कोणास ठाऊक तो
 मध्येच फ़ाट्यावर वळला होता.


-------------------------------------------------

Marathi love sms


aathvan