Saturday, 5 May 2012

marathi inspiration sms

 Inspiration sms in Marathi 


" एखाद स्वप्न पाहन  , ते फुलवन , ते सत्यात उतरावं म्हणून धडपडन , त्या धडपडीतला आनंद लुटन  आणि दुर्द्यवाने  ते स्वप्न भंग पावलं , तरी त्याच्या तुकड्यावरून रक्ताळलेल्या पायांनी दुसऱ्या स्वप्नामागे धावण, हा मानवी जीवनाचा धर्म आहे. मनुष्याच्या जीवनाला अर्थ येतो , तो यामुळेच ! "
                                                                                                       - वी . स. खांडेकर 
दुःखाला सामोर जाण्यातच खर कौशल्य असत ...
त्यात जमिनीवरच राहून आकाशात उडायचं असत ...
आपल्या मनासारख कधीच घडत नसत ...
... हीच माझी ओळख अस नशीब म्हणत असत ....

---------------------------------------------------------


मोर नाचताना सुद्धा रडतो 
आणि 
 
राजहंस मरताना सुद्धा गातो 
 
दुखाच्या रात्री झोप कुणालाच लागत नाही  
आणि 
 
सुखाच्या आनंदात कुणीही झोपत नाही.

---------------------------------------------------------


swapn jithe sakar hote,
jivan tithech aakar ghete,
jevha swapnatil kalpna ani kalpnatil swapn satyat utarte,
tevach jivan kharya arthane paripurn hote.

-----------------------------------------------------------

Positive pictures come out from negatives developed in the darkroom.
So if you find yourself lonely in the dark,
Understand that -
Life is working on a beautiful picture for you…!. 

-----------------------------------------------------------

Inspirational wallpaper


rock patch


------------------------------------------------------------------------------------