Saturday, 5 May 2012

marathi Thoughts, Marathi Quotes on life,Marathi Inspirational


Marathi Thoughts,Marathi Quotes on Life, Marathi Inspirational 


आपल्या इतिहासामध्ये बरेच थोर महान व्यक्ती होऊन गेल्या ज्यांनी सामान्य माणसाला जीवन जगण्याचे वेगवेगळे मार्ग दाखवून दिले . प्रबोधन केले . त्यांचे  Thoughts  समाज उपयोगी ठरत आहेत . स्वामी विवेकानंदाचे विचार मराठी Inspirational  मध्ये  भाषांतरित  करण्यात आलेले आहेत . चांगले जीवन जगण्यासाठी उपयोगी ठरतील असे विचार ...मराठी Quotes On Life  मध्ये कव्हर करण्यात आलेले आहेत. मराठी सुविचारच्या माध्यमातून शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन  मिळत आहे.


" एखाद स्वप्न पाहन  , ते फुलवन , ते सत्यात उतरावं म्हणून धडपडन , त्या धडपडीतला आनंद लुटन  आणि दुर्द्यवाने  ते स्वप्न भंग पावलं , तरी त्याच्या तुकड्यावरून रक्ताळलेल्या पायांनी दुसऱ्या स्वप्नामागे धावण, हा मानवी जीवनाचा धर्म आहे. मनुष्याच्या जीवनाला अर्थ येतो , तो यामुळेच ! "
- वी . स. खांडेकर 

वढेशे  आयुष्य 

एवढयाशा आयुष्यात खुप काही हवं असतं, 
पण हवं असतं तेच मिळत नसतं . 
हवं तेच मिळालं तरी खुप काही कमी असतं,
चांदण्यांनी भरुनसुध्दा आपलं आभाळ रिकामं असत्
 तरीसुधा माणसान हरायच नसत् ..-------------------------------------------------------------------------

कधी असेही जगून बघा

कधीतरी एखाद्यावर विनोद करण्याआधी
समोरच्याचा विचार करुन तर बघा!
तर कधी कोणाच्या हास्यासाठी,समाधानासाठी
न आवडलेल्या विनोदावरही हसुन तर बघा!
कधी असेही जगून बघा…..

-------------------------------------------------------------------------

आयुष्य 

ashru galnyat aapl 20% aayushya waya jat aste
"It just happens "
mhanat pudchyach kshanala ji manse kamala lagtat
tich manse jast aayushya jagat astat..w pu kale

-------------------------------------------------------------------------
Swami Vivekananda-------------------------------------------------------------------------

व्यक्तिमत्वव्यक्तिमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच
अर्थ नाही..
कारण सुंदर दिसण्यात न सुंदर असण्यात खूप फरक
असतो..


-------------------------------------------------------------------------

सौंदर्य : देखणेपणावर जाऊ नका

देखणेपणावर जाऊ नका,सौंदर्याला कोमेजण्याचा शाप असतो.
श्रीमंताला भुलू नका,'आलेल्या ' पैशाला 'जाण्याच्या' वाटा पटकन सापडतात .
जी व्यक्ती तुमच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलवू शकते,तीच तुमच्या आयुष्याला
अर्थ देऊ शकते.


-------------------------------------------------------------------------

विवेकानंदाचे विचारPrem:


swami  vivekanand


Premahun uchh ashya dusrya kontyahi sukhachi apan kalpna karu shakat nahi. Parantu ya “prem” shabdala wegwegle arth aahet. Pan khare pahta prem ya shabdacha arth jagatil samnya swarthi prem ha nahi. Ya swarthi premala “prem” mhanane mhanje “prem” ya shabdacha apman karne hoy. Aaplya bayko baddalche prem he kewal pashwi prem hoy. Je prem sampurn niswarthi aste tech khare prem hoy w te phakt ishwarbaddalch asu shakte.

-------------------------------------------------------------------------
मन 

Man samudratlya bhawrya sarkhe aahe. 

Te mansala dur neun budwte. 
Ek wel samudrala bandh ghalne sope asel, parwat uptne sope asel , 
pan manala aawar ghalne mahakathin karm aahe.

-------------------------------------------------------------------------

यौवन 

Ekhadi mahapur aaleli nadi olandne sope aahe. 
Pan tarunyatil wasnancha parityag karne, 
mahakathin karm aahe. 
Jyachyajawal sadvivekbuddhi nasel tyala tarunnya 
he adhpatnache karanch tharte.

-------------------------------------------------------------------------
marathi thoughts

तारुण्य कसे असावे?

Namratene alankrut aani daya etc gunani tejolalelle je tarunya tech soundaryane musmuslele khare tarunya hoy . 
ya jagat , 
ashya warnanach tarun adhalne hi kharokhar far durmil gosht aahe.

-------------------------------------------------------------------------

आयुष्य 

Nawa rutu aala ki nawa anand lutayla milnar 
ashi lok kalpna kartat. 
Pan pratyek rutubarobar aapli aayushya kami hot astat.

-------------------------------------------------------------------------

गुंतवणूक 

Aaplya wyaktimatw wikasasathi keleli guntawnuk hi sarwottam gutawnuk hoy
Bahutansh wyakti jiwnashi sangharsh kartat, dukh, chinta, tan tanawamadhye  sampurn aayushya sapwun taktat.
Kahi wyaktina jiwnache niyam mahit astat. Te aaplya gun wayshishyatyat wadh kartat w jiwnashi yogya samayojan sadhun aaplya dheya paryant pochtat.

-------------------------------------------------------------------------


marathi vichar

जीवन 

Jivan he alp kal tiknare aahe.Sansaratil asar sukhbhog khanbhangur aahe. Dusryasathi je jagtat tech kharya arthane jivant astat, bakiche sare jivant asunhi melyasarkhech hot.

-------------------------------------------------------------------------

जीवन  जगण्याचे मार्ग Mitrawar jast vismbun rahu naka

Shatrucha wapar karayla shika 

Nehmi aawshyakte pekshya kami bola

Chukichya mansala dukhwu naka

Tumchya saktiwar chitt ekagra kara

Faydya pekshya dukhaptichi bharpai karnyasathi lok jast tatpar astat. Aabhrancha(Thanx )  bhar waatne aani badla ghenyat aanand watne he ya wruttimagche karan aahe. –Tasit

Dharkarya bhetlat ki tumchi talwarch baher kadha;jo swata kawi nahi tyachya samor kawya wachun karu naka.--- Thomas claree

-------------------------------------------------------------------------

दुःखाला सामोर जाण्यातच खर कौशल्य असत ...

त्यात जमिनीवरच राहून आकाशात उडायचं असत ...
आपल्या मनासारख कधीच घडत नसत ...
... हीच माझी ओळख अस नशीब म्हणत असत ....


-------------------------------------------------------------------------

मोर नाचताना सुद्धा रडतोआणि 

राजहंस मरताना सुद्धा गातो 

दुखाच्या रात्री झोप कुणालाच लागत नाही  
आणि

सुखाच्या आनंदात कुणीही झोपत नाही.

-------------------------------------------------------------------------

swapn jithe sakar hote,
jivan tithech aakar ghete,
jevha swapnatil kalpna ani kalpnatil swapn satyat utarte,
tevach jivan kharya arthane paripurn hote.

-------------------------------------------------------------------------


Positive pictures come out from negatives developed in the darkroom.

So if you find yourself lonely in the dark,
Understand that -
Life is working on a beautiful picture for you…!. 

-------------------------------------------------------------------------